Jira i docker – na szybko.

Jeżeli potrzebujesz na szybko uruchomić sobie Jirę działającą na zewnętrznej bazie danych (postgres/mysql) i nie chcesz się bawić w porządkowanie dysku później użyj dockera.

Aby mieć dostęp do katalogu jira_home zamiast używać volumenu zamontuj określony katalog z dysku.

Jak to zrobić? Bardzo prosto – tu masz gotowe polecenia.

Jira

docker run --name jira8-17-0 -v "/Users/lisiatko/docker/jira":/var/atlassian/application-data/jira -e JVM_MINIMUM_MEMORY=2048M -e JVM_MAXIMUM_MEMORY=2048M -d -p 8080:8080 atlassian/jira-software:8.17.0-ubuntu-jdk11

Postgres

docker run --name postgres -v "/Users/lisiatko/docker/postgres":/var/lib/postgresql/data -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -d postgres:11

MySQL

docker run --name mysql8 -v "/Users/lisiatko/docker/mysql":/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysql -d mysql:8.0

Warto pamiętać o tym, by uruchamiać kontenery zawsze w tej samej kolejności, by dostawały to samo IP w sieci docker.

Leave a comment

Leave a Reply